Dröjsmålsränta

Betalas inte en faktura i tid, riskerar man att få betala dröjsmålsränta. Räntan är en slags kompensation till borgenären, den som skulle ha fått betalt för fakturan, för att den inte fått sina pengar i tid. Nedan sammanfattar vi vilka lagar och regler som gäller här.

Om ett avtal om dröjsmålsränta inte föreligger, har borgenären rätt att ta ut dröjsmålsränta 30 dagar efter att gäldenären meddelats om att dröjsmålsränta debiteras vid försenad betalning. Står detta på fakturan kan dröjsmålsränta tas ut 30 dagar efter fakturans datum, men står detta först på betalningspåminnelsen utgår ränta först 30 dagar efter betalningspåminnelsens datum.

Högre ränta än vad som anges i räntelagen måste vara avtalad senast vid fordrans uppkomst. Att enbart ange det på en faktura eller en betalningspåminnelse räknas inte som avtal. Den dröjsmålsränta som kan tas ut utan ett särskilt avtal är referensränta +8 procentenheter.

Aktuell referensränta hittar du på riksbankens hemsida här: https://www.riksbank.se/sv/statistik/sok-rantor–valutakurser/referensranta/.

Om en faktura har betalningsvillkor t.ex. 15 dagar innebär det inte automatiskt att dröjsmålsränta kan debiteras efter 15 dagar – det är fortfarande 30 dagar från fakturadatum som gäller. För att kunna debitera dröjsmålsränta 15 dagar efter fakturadatum måste det finnas ett avtal som reglerar detta – att endast informera om detta på fakturan räknas inte som ett avtal

Ett svar på ”Dröjsmålsränta”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *